Artsen zouden ouderen regelmatig moeten vragen of ze vallen

Ouderen lopen een vergroot risico om te vallen. Naar schatting 30% van de senioren van 65 jaar en ouder valt tenminste één keer per jaar. Omdat je ook niet meer zo soepel bent, is de kans ook aanwezig dat de valpartij gevolgen kan hebben, zoals een polsfractuur of zelfs een heupfractuur.

Volgens NICE (UK National Institute for Health and Care Excellence) moeten ouderen met een valrisico een risicoanalyse worden aangeboden op grond waarvan een plan van aanpak wordt gemaakt die toegesneden is op de individuele behoefte van de betrokkene.

Dit is des te meer van belang omdat er effectieve methoden zijn om het valrisico te verkleinen om zodoende gezondheid en zelfstandigheid te bevorderen.

Opmerking  Het is natuurlijk sowieso goed dat de huisarts aan ouderen die op het spreekuur komen en niet bekend zijn met een valrisico te vragen of ze wel eens gevallen zijn.