Vaccin voor gordelroos

Sinds 10 jaar is er een vaccin tegen gordelroos of herpes zoster dat de kans om deze aandoening te krijgen halveert. De kans op de gevreesde napijn (zenuwpijnen) neemt maar liefst met driekwart af. Goed nieuws dus voor ouderen, die vaak door gordelroos getroffen worden.
De European Medicines Agency heeft in 2015 een informatiefolder over het vaccin, Zostavax genoemd, geschreven voor het publiek. Laten we eens kijken wat er instaat.

Het middel kan gebruikt worden voor de vaccinatie van mensen van 50 jaar en ouder. Het vaccin versterkt de immuniteit (afweer) en blijkt daardoor effectief te zijn tegen gordelroos en de zenuwpijnen die na herstel van de gordelroos kunnen optreden. Bijwerkingen kunnen een pijnlijke injectieplaats, hoofdpijn en pijn in arm of been zijn. Het vaccin kan niet toegepast worden bij mensen met een verminderd afweersysteem of bij onbehandelde tuberculose.

Mochten we een vaccin willen, dan is het handig om dit met de huisarts te bespreken. Voor nog meer informatie over gordelroos is het zeker de moeite waard om gordelroos op de site huidinfo te raadplegen.