Thee en koffie zijn goed voor hart en ziel

Uit wetenschappelijk onderzoek uit Utrecht blijkt dat het drinken van thee en koffie het risico  vermindert op ziekte en sterfte door kransvataandoeningen. Om meer duidelijkheid te krijgen over de relatie tussen koffie en thee en hart- en vaatziekten werden maar liefst 37.514 mensen ingedeeld in groepen van geen koffie of thee per dag, 1-2 kopjes, 1-3 kopjes, 1-6 kopjes of meer dan 6 kopjes koffie of thee per dag.

Uit de resultaten blijkt dat de minste kans op ziekte door kransvataandoeningen ligt bij 1-3 kopjes koffie per dag. Dus zeg maar iemand die koffie `met mate drinkt'. Voor thee ligt het anders. We lopen de minste kans op kransvataandoeningen als we meer dan 6 kopjes thee per dag drinken.

Ongeveer in diezelfde periode (2010) vond ook een ander Nederlands onderzoek plaats. Het aantal deelnemers bedroeg 120.852 en de studieduur bedroeg 10 jaar. De resultaten verschilden op één punt, namelijk dat hoge consumptie koffie bij mannen de kans op sterfte door hartaandoeningen toenam en bij vrouwen juist afnam.

Commentaar: dit lijken 2 redelijk betrouwbare onderzoeken, waaruit blijkt dat thee niet met mate hoeft te worden gedronken, maar koffie wel.