Ik begin steeds slechter te horen

Gehoorverlies wordt lang niet optimaal behandeld, maar dat komt ook omdat veel mensen die hardhorend worden, geen hulp zoeken. Voordat echt aan de bel wordt getrokken gaan er al gauw 6 jaar voorbij. De groep tussen de 20 en 70 jaar aarzelen nog om een gehoorapparaat aan te schaffen omdat ijdelheid nog steeds een belangrijke factor is. Maar deze leeftijdsgroep weet ook niet precies wat ze missen. Vooral 70-plussers hebben dan de knoop al doorgehakt en een gehoorapparaat aangeschaft.

Gehoorproblemen betekenen niet alleen dat je minder goed hoort. De kans op depressie neemt toe en er is een afname van de sociale contacten. Bovendien neemt zelfs de kans op dementie toe vanwege de sociale isolatie. Mensen met een gehoorapparaat nemen juist weer deel aan sociale activiteiten, voelen zich beter en krijgen weer controle over zichzelf.