Welke slaaptabletten zijn er?

We kunnen de slaapmedicatie als volgt indelen:

Benzodiazepinen
Zolpidem en zopiclon

Benzodiazepinen

Bij het horen van het woord benzodiazepinen, klinken in dit verband de benzo's, diazepam of `pammetjes' wellicht meer bekend in de oren. Deze middelen hebben een kalmerende en slaapverwekkende werking, reden waarom ze als slaaptablet worden gebruikt. Ze kunnen ook angst bestrijden, zodat ze naast slaaptablet ook een indicatie hebben voor angstbestrijding. Daarnaast hebben ze eveneens een spierontspannend effect.

  Stofnaam                                    Merknaam
Bijwerkingen
Benzo's maken suf. De alertheid neemt af en het bedienen van machines gaat moeilijker. Na het gebruik van een slaaptablet kan ook de rijvaardigheid er onder lijden. Bij ouderen kunnen dan ook nog `paradoxale' reacties optreden. Dat zijn tegenstrijdige synptomen die je juist helemaal niet verwacht van kalmerende middelen. We kunnen hierbij denken aan onrust, druk gedrag, agressie, woede en zelfs hallucinaties en waanachtige ideen. Verder bestaat bij gebruik van deze middelen ook het gevaar dat we afhankelijk van het geneesmiddel worden en als we dan willen stoppen, kunnen er ontttrekkingsverschijnselen optreden, zoals juist slapeloosheid, angst, onrust en verwardheid. Het is dus zaak om dit vr te zijn en een slaaptablet kortdurend te gebruiken.

Contra-indicaties
Ernstig leverfalen, ademhalingsproblemen, slaapapneu.

Interacties
Antipsychotica en antidepressiva versterken het effect van benzo's, evenals alcohol. Grapefruitsap kan eveneens leiden tot een krachtiger werking van een aantal benzodiazepinen en dit is voor wat betreft de benzo-slaaptabletten midazolam. 

Dosering en gebruik
In het algemeen gaat de voorkeur uit naar de zogenoemde kortwerkende slaaptabletten, zoals temazepam en lormetazepam. Ze werken snel en zorgen de voglende dag voor minder klachten, zoals sufheid. De dosering voor temazepam is doorgaans 10 mg voor de nacht en lormetazepam 0,5 tot 1 mg. Temazepam is er in capsules en tabletten. De capsule temazepam mag niet worden geopend en de tablet lormetazepam mag worden fijngemaakt. Eventueel kan de capsule temazepam rectaal worden gegeven.

Zolpidem en zopiclon

Zopidem en zopiclon zijn ook benzodiazepine-achtige middelen. Ze hebben eveneens de slaapverwekkende werking, maar in een normale dosering heeft zolpidem niet de extra werkingen die we zien bij de benzo's. Zopiclon heeft deze effecten zoals angstvermindering en spierontspanning wel. Het zijn beide kortwerkende slaaptabletten en zijn samen met temazepam en lormetazepam middelen van voorkeur.

Stofnaam                                        MerknaamBijwerkingen
Zolpidem: duizeligheid, `paradoxale' reacties zoals onder de bijwerkingen van de benzodiazepinen genoemd, toename van de slaapklachten, kans op vallen, verwardheid.
Zopiclon: metaalsmaak in de mond, duizeligheid, hoofdpijn, somberheid,`paradoxale' reacties.

Contra-indicaties
Zolpidem en zopiclon: Ernstig leverfalen, ademhalingsproblemen, slaapapneu.

Interacties
Zolpidem en zopiclon: Antipsychotica en antidepressiva verhogen het effect van benzo's, evenals alcohol. Wanneer zolpiclon samengaat met medicijnen die de spieren ontspannen kan de spierontspannende werking versterkt worden, waardoor de kans op vallen toeneemt.

Dosering en gebruik
Zolpidem: 's avonds 5 mg, dus dat is een halve tablet van 10 mg. Het tablet kan worden fijngemaakt.
Zopiclon: 's avonds 3,75 mg, dus dat is een halve tablet van 7,5 mg. Bij onvoldoende effect zou het verhoogd kunnen worden naar een hele tablet. Het tablet kan worden fijngemaakt.

Hoe kang kun je slaaptabletten gebruiken?
De maximale duur van het gebruik van slaaptabletten is doorgaans 4 weken. De bedoeling dat in die periode weer een normaal slaapritme is hersteld. In de praktijk worden slaaptabletten vaak veel langer gebruikt. De vraag is dan of het de slaap echt blijft verbeteren en of de kans op bijwerkingen dan niet toeneemt. Aan de andere kant vermindert slapeloosheid de kwaliteit van leven en is, net als bij het gebruik van slaaptabletten, eveneens de kans op vallen vergroot. Het is nog onduidelijk wat de effectiviteit en en veligheid is bij langdurig gebruik. 
brotizolam
flunitrazepam
loprazolam
lormetazepam

midazolam

nitrazepam
temazepam

Lendormin
Flunitrazepam
Dormonoct
Lormetazepam
Noctamid
Dormicum
Midazolam injectie
Nitrazepam
Temazepam
Normison
zolpidem

zopiclon
Zolpidem
Stilnoct
Zopiclon
Imovane