Kan ik een andere arts om advies vragen?

Het zal af en toe voorkomen dat we vragen hebben bij de behandeling. Dat we twijfelen of de voorgestelde therapie wel voor ons geschikt is. Misschien twijfelen we ook wel of de arts wel de juiste therapie voorstelt. Als we ons in de therapie verdiepen, bijvoorbeeld via internet, dan wordt wellicht die twijfel weggenomen, maar het kan ook zijn dat de twijfel juist toeneemt.

Als we aan de arts zelf twijfelen, is het van belang om hierover openlijk met de arts te spreken. Juist omdat een vertrouwensrelatie zo belangrijk is. De arts weet ten slotte veel van ons en we vertrouwen, niet eens bij wijze van spreken maar letterlijk, ons lijf en onze leden aan hem of haar toe. Maar artsen kunnen ook onderling verschillen in de therapie die ze voorstellen. Artsen kunnen ook een verschillende kijk op zaken hebben. Daarom is het helemaal geen probleem om bij twijfel de eigen arts een `second opinion' voor te stellen, dus de voorgestelde behandeling van de eigen arts te laten toetsen door een andere arts. En als het goed is, zou de eigen arts daar geen moeite mee moeten hebben. Bovendien wordt het steeds meer geaccepteerd om een second opinion aan te vragen en dat blijkt ook al uit het feit dat het doorgaans door de ziektekostenverzekering wordt vergoed.