Wat is prediabetes?

Diabetes mellitus, wat in het Latijn honingzoete doorloop betekent, ontstaat vaak sluipend en het kan jaren duren voordat de suikerziekte zich manifesteert. We praten dan over de ouderdomsdiabetes, ook wel type 2 genoemd. Dit in tegenstelling tot de juveniele diabetes ofwel type 1, die vooral bij jongere leeftijdgroepen voorkomt. Deze ontstaat vrij snel. 

Bij diabetes stijgt het bloedsuiker tot gevaarlijke waarden en als er niets aan gedaan wordt, lopen we het risico op hartklachten, een CVA (beroerte) en zenuwpijnen zoals  een brandend gevoel in het been of zelfs gevoelloosheid. Het gezichtsvermogen kan aangetast worden en aantasting van de nieren kan leiden tot nierfalen. Het immuunsysteem gaat achteruit en door de hoge suikerspiegels in bloed en weefsels floreren bacteriŽn waardoor er eerder infecties ontstaan.  

Maar als het jaren duurt voordat diabetes tot uiting komt, dan zouden we het toch moeten kunnen voorkůmen? En inderdaad, als we er tijdig bij zijn, kunnen we het misschien voorkomen, maar in ieder geval ook vertragen. We kunnen bijvoorbeeld, zonder dat er klachten zijn, het nuchter bloedsuiker laten prikken en eventueel een zogenoemde glucose tolerantietest laten uitvoeren. Vooral als diabetes in de familie voorkomt zou dit een optie kunnen zijn. Worden lichte afwijkingen in het onderzoek gevonden, maar onvoldoende voor de diagnose diabetes mellitus, dan noemen we dat prediabetes. We hebben het nog niet, maar stevenen er wel op af.

In die fase kunnen we wat doen. Het allerbelangrijkst is een leefstijlverandering om de risicofactoren voor diabetes aan te pakken, zoals overgewicht. Lichaamsbeweging is eveneens belangrijk. Medicatie zou een optie kunnen zijn, maar is doorgaans nog niet aangewezen.