Kan muziek de bloeddruk verlagen? WS

In een studie van Trappe en Voit werd de helft van de 120 deelnemers in drie groepen van 20 deelnemers verdeeld die 25 minuten luisterden naar de muziek van Mozart, Strauss jr of ABBA. De andere helft van 60 mensen vormde de controlegroep en die bleven 25 minuten in stilte zitten. Doel van het onderzoek was om het effect van muziek op de bloeddruk, hartfrequentie en stresshormoon te meten.

Mozart en Strauss jr zorgden voor de grootste veranderingen: lagere bloeddruk, lagere hartslag en minder stresshormoon. De stilte verlaagde ook nog enigszins de bloeddruk, maar viel in het niet bij de klassieke muziek. Hoewel ABBA de bloeddruk en de hartfrequentie niet verlaagde, ging het stresshormoon wel omlaag.