Te veel licht 's nachts op de slaapkamer kan leiden tot depressieve gevoelens WS

Wat doet te veel licht gedurende de nacht met de stemming? Bij 516 deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 72,8 jaar werd de lichtintensiteit 's nachts op de slaapkamer gemeten en de lichtintensiteit die de deelnemers overdag ervaren. De stemming werd gemeten met een depressieschaal (geriatrische depressieschaal).

De resultaten van deze studie geven aan dat de deelnemers met depressieve symptomen ( aantal 101) waren 's nachts aan meer licht blootgesteld vergeleken met de niet-depressieve deelnemers (aantal 415). De uitkomst wijst erop dat te veel licht 's nachts op de slaapkamer kan leiden tot depressieve gevoelens. Deze kunnen afnemen door 's nachts in het donker te slapen.