Wat is onze levensverwachting?

Vergeleken met onze ouders en grootouders leven we langer. Niet in het minst door de inspanningen van de geneeskunde, maar vooral ook door de toegenomen welvaart en kwaliteit van leven. En de vooruitzichten worden alleen maar beter. Baby's die nu geboren worden hebben al weer een langer leven voor de boeg dan wij zullen meemaken. Maar wij scoren ook niet slecht. Want als we met pensioen gaan, hebben we nog een aardige levensverwachting. Zijn we 65 jaar oud, dan liggen er voor de mannen nog 17 tot ruim 18 jaar in het verschiet en de vrouwen leven nóg een paar jaar langer, zoals we op de roze kaart kunnen zien. Tussen de provincies kunnen we ook nog enige verschillen zien.
Nationale atlas volksgezondheid

                                                                 

Wereldwijd zijn er wel grote verschillen. In de rijke landen, zoals Nederland, is de gemiddelde levensverwachting meer dan 80 jaar. Japan spant de kroon: de gemiddelde levensverwachting is maar liefst 86,8 jaar. De niet-rijke landen scoren een stuk lager met gemiddeld 60 jaar. Het is gewoon triest te constateren dat de vooruitzichten voor het Afrikaanse land Sierra Leone een gemiddelde levensverwachting is van 49,3 jaar voor mannen en 50,8 jaar voor vrouwen.