De bloeddruk meten aan beide armen: zinvol of niet zinvol?

We zijn gewend dat onze bloeddruk aan één arm wordt gemeten. Wat als dat opeens gebeurt aan twee armen? En waarom? Het was al bekend dat bij mensen met hart- en vaatziekten een groot verschil tussen de systolische bloeddruk (bovendruk) aan de linker en rechter arm gepaard gaat met een verhoogde sterftekans. Wat niet bekend en nieuw is, is dat mensen bij wie een te groot verschil in bloeddruk tussen beide armen is en niet bekend zijn met hart- en vaatziekten, een grotere kans lopen op hart- en vaatziekten, vergeleken met mensen die dat verschil in bloeddruk niet hebben. Dit bleek uit een recente Schotse studie onder 3350 mensen in de leeftijd tussen de 50 en 75 jaar. Ook een andere studie onderschrijft dit resultaat en heeft zelfs als titel van het artikel wat artsen moeten doen: `Doctors are urged to measure blood pressure in both arms'. Volgens deze studies is het zinvol om de bloeddruk aan beide armen te meten, want wanneer de uitslag wijst op een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, dan kan de arts extra waakzaam zijn bij de controles. Het lijkt erop dat deze nieuwe studies sommige vroegere studies overvleugelen die aangaven dat het meten van het zogenoemde inter-armverschil niet zo zinvol was.