INHOUD vervolg

34    Anti-diarreemiddelen  182

35    Laxeermiddelen  186
        Obstipatie

36    Maagmedicijnen  193
        Maagklachten
        Refluxziekten
       
37    Medicijnen bij misselijkheid en braken  201

Neurologische aandoeningen

38    Anti-epileptica  205
       Epilepsie
        Bipolaire stoornis
        Aangezichtspijn
        `Zenuwpijn'
        Piekerziekte
       
39    Antiparkinsonmiddelen  213
       Ziekte van Parkinson
        Parkinsonisme

40    Middelen bij dementie  220

41    Middelen tegen duizeligheid  227

42    Migrainemiddelen  229

Pijnstillers

43    Pijnstillers (analgetica)  234

44    Jichtmiddelen  247

Psychische aandoeningen

45    Antidepressiva  252
        Depressie
        Angststoornissen

46    Antipsychotica  266
        Psychose
        Schizofrenie
        Manie
        Delier

47    Benzodiazepinen 276

48    Slaapmedicatie  279

49    Lithium  284
        Bipolaire stoornis

Urinewegen

50    Middelen bij urine-incontinentie  289

51    Middelen bij urineretentie  292

52    Middelen bij urineweginfecties  297

53    `Medicijnen op het lijf geschreven'  301 

Geraadpleegde literatuur  304

Trefwoordenregister  320