Contact met de natuur bevordert de gezondheidDagelijks contact met de natuur bevordert de gezondheid. In een Canadese studie deden senioren in de leeftijd tussen 65 en 86 jaar deel aan dit onderzoek. Het betrof een groep met een laag inkomen en chronische ziekten. Zij gingen dagelijks het groen van de natuur opzoeken en ervoeren het blauw van de lucht. Het blijkt dat vertoeven in de natuur er voor zorgt dat je fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel erop vooruitgaat. De natuurlijke omgeving stimuleert om meer naar buiten te gaan en niet de hele dag thuis te blijven. De onderzoekers geven aan dat een landelijke omgeving waar je het geluid van water hoort en de bijen hoort zoemen, een geweldig effect kan hebben op de gezondheid.