De Internationale Osteoporose (botontkalking) Foundation waarschuwt dat er een `breukentsunami' aankomt in alle landen met ouder wordende bevolkingsgroepen. Het risico bestaat dat bij grote groepen osteoporose niet goed wordt gediagnosticeerd en niet goed wordt behandeld.  
Wat is osteoporose?
Normaal gesproken is er een evenwicht tussen de opbouw van botweefsel en de afbraak ervan. Met het ouder worden gaat echter de afbraak overheersen. Er wordt botweefsel afgebroken zonder dat er voldoende nieuw bot voor in de plaats komt. We kunnen ons dan ook voorstellen dat het bot brozer en kwetsbaarder wordt. Vooral vrouwen treft osteoporose, met name na de menopauze. Botontkalking is geen zeldzaamheid. En op de drie vrouwen ouder dan 55 jaar lijdt aan osteoporose en n op de acht mannen boven die leeftijd. In Nederland hebben ruim 800.000 mensen botontkalking.

Wanneer bij iemand van boven de 50 jaar een botbreuk optreedt, bijvoorbeeld aan de pols of, nog erger, aan de heup, dan moet er een lichtje gaan branden. Is die botbreuk ontstaan doordat de botten broos zijn of is die botbreuk ontstaan omdat de klap wel erg hard aankwam en het daarom begrijpelijk is dat het bot gebroken is.
Dat lichtje dat moet gaan branden, is dat de arts onderzoek gaat doen of er sprake is van botontkalking zodat er eventueel met een behandeling gestart kan worden. Als we zelf een fractuur krijgen, maar er komt geen verder onderzoek kunnen we natuurlijk zelf aan de bel trekken. Op de site Thuisarts kunt u meer lezen over osteoporose.