Bloedprikken voor de nierfunctie bij sommige medicijnen

Een vrouw die mijn boek Medicijnen voor Senioren had gelezen, schreef mij dat ze amoxicilline (penicilline) kreeg voorgeschreven maar dat het bloed om de nierfunctie te bepalen niet werd geprikt. In het boek had ik namelijk geschreven dat dat wel nodig is bij penicillinegebruik. De reden is namelijk dat bij een slechte nierfunctie een lagere dosis amoxicilline moet worden voorgeschreven. Maar het betreft niet alleen amoxicilline. Ik wilde bij een vrouw met pijn ibuprofen (uit de medicijngroep NSAID's) voorschrijven, maar checkte nog even haar nierfunctie. Die was duidelijk verminderd en ik heb daarom een ander middel voorgeschreven. Opnieuw bloedprikken op de nierfunctie is niet per se nodig wanneer die nog recent is bepaald.

Andere geneesmiddelen waarbij het nodig, zinvol of verstandig is om de nierfunctie te bepalen zijn: ACE-remmers (toegepast bij hoge bloeddruk en hartfalen), betablokkers (toegepast bij pijn op de borst, hoge bloeddruk en hartritmestoornissen), calciumantagonisten (toegepast bij pijn op de borst, hoge bloeddruk en hartritmestoornissen), plaspillen, metformine (geneesmiddel bij diabetes), medicijnen die bij botontkalking (osteoporose) gebruikt worden, middelen bij epilepsie, medicijnen bij de ziekte van Parkinson, bepaalde geneesmiddelen (cholinesteraseremmers) bij dementie, medicijnen bij migraine, bij paracetamol als het middel lang wordt gebruikt, bij de eerder genoemde ibuprofen en andere middelen uit dezelfde medicijngroep, bij morfine, medicijnen die een jichtaanval voorkˇmen (allopurinol, benzbromaron), antidepressiva, antipsychotica, lithium, geneesmiddelen die gebruikt worden bij urineretentie en medicijnen bij urineweginfecties.

Dat is dus een hele lijst. Als de nierfunctie om wat voor reden dan ook niet geprikt is, is het toch van belang om dat in een later stadium alsnog te doen. Bij senioren is het extra van belang, omdat de kans dat de nierfunctie op oudere leeftijd afneemt, groter is.

We hebben het nu alleen over de nierfunctie gehad. Maar meer controles worden genoemd bij het gebruik van geneesmiddelen, zoals de leverfunctie en natrium en kalium.