Wat is een ECHO?

Via een ECHO kunnen inwendige organen, weefsels en spieren via geluidstrillingen goed onderzocht worden. Het voordeel is dat deze onderzoeksmethode geen gevaar oplevert en niet pijnlijk is. Een soort gel wordt op de huid gesmeerd en met een apparaatje dat een pieptoon uitzendt en door terugkaatsing de toon ook weer ontvangt (echo), wordt het betreffende orgaan of weefsel onderzocht. Via een computer worden de beelden op een monitor gezet en kunnen we het orgaan zien. Dat is overigens nog niet gemakkelijk en vergt wel uitleg door de arts of laborante.