De meeste 80-plussers nemen hun medicijnen niet goed in WS

Artsen zouden bij 80-plussers bij medicijngebruik erg goed op de voor- en nadelen ervan moeten letten. Bij een groep van 503 thuiswonende ouderen blijkt namelijk dat het merendeel van hen hun medicijnen niet op de goede manier innemen. Slechts 17% neemt de medicatie goed in. Het te weinig of verkeerd innemen van geneesmiddelen eist wel z'n tol. De kans op sterfte neemt toe (39%) en de kans op een ziekenhuisopname (26%).

Commentaar: het is een betrekkelijk kleine studie (503 80-plussers). Wat ook kan helpen is als ouderen zich meer in hun medicatie gaan verdiepen en begrijpen wat de voor- en nadelen zijn. Maar mogelijk kan ook de thuiszorg en wijkverpleging een rol spelen.